تصویر روز ناسا: خوشه ستاره‌ای جوان NGC 346

0 3

ستارگان نوزاد این خوشه تنها ۳ تا ۵ میلیون سال سن دارند و هنوز هیدروژن سوزی را در هسته‌ی خود آغاز نکرده‌اند.

در تصویر امروز ناسا چه می‌بینیم؟پر جرم‌ترین خوشه ستاره‌ای جوان در ابر ماژلانی کوچک، NGC 346 نام دارد. این خوشه در بزرگ‌ترین منطقه ستاره‌زایی قمر کوچک کهکشان راه شیری در فاصله ۲۱۰۰۰۰ سال نوری از ما قرار دارد. ستارگان پر جرم NGC 346 عمر کوتاهی دارند اما بسیار پر انرژی هستند. بادها و تشعشعات آن‌ها ابر مولکولی غبارآلود منطقه را شکل می‌دهند که منجر به شکل‌گیری ستاره در داخل می‌شود.

این منطقه‌ی ستاره‌زا سرشار از ستارگان نوزاد است. ستارگان نوزادی که در این خوشه پراکنده شده‌اند تنها ۳ تا ۵ میلیون سال سن دارند و هنوز هیدروژن سوزی را در هسته‌ی خود آغاز نکرده‌اند. این منظره تماشایی از NGC 346 در طیف فروسرخ توسط دوربین NIRcam تلسکوپ فضایی جیمز وب گرفته شده است.

نشر هیدروژن اتمی یونیزه شده توسط تابش پر انرژی ستارگان پر جرم و همچنین هیدروژن مولکولی و گرد و غبار موجود در ابر مولکولی ستاره‌زا، به رنگ‌های صورتی و نارنجی به طور دقیق نشان داده شده است. این تصویر واضح و دقیق جیمز وب از منطقه ستاره‌زایی جوان در ابر ماژلانی کوچک، ۲۴۰ سال نوری وسعت دارد.

منبع دیجیاتو
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.