تصویر روز ناسا: پیش‌ستاره‌ای در چندقدمی تولد

0 4

پیش‌ستا‌ره‌ای با قدمت صد‌هزار سال درون ابر تاریک L۱۵۲۷ و در ابری از گاز و غبار که منبع تغذیه آن است، قرار دارد. این پیش‌ستاره در فاصله ۴۶۰ سال نوری در ناحیه ستاره‌زایی صورت فلکی ثور است.

در تصویر امروز ناسا چه می‌بینیم؟

در تصویر NIRCam از تلسکوپ فضایی جیمز وب، سحابی به شکل ساعت شنی با جزئیات خیره‌کننده‌ای از حفره‌های آن دیده می‌شود. حفره‌های سحابی در حالی ایجاد می‌شوند که مواد در فرایند ستاره‌زایی به بیرون پرتاب شوند.

همچنین نوار تاریکی در طیف فرو‌سرخ مشاهده می‌شود که جرم ستاره‌ای جوان را احاطه کرده است. دیسک ضخیم علاوه بر رساندن مواد اولیه به پیش‌ستاره، آن را از دید مستقیم فرو سرخ جیمز وب پنهان می‌کند. این دیسک تقریباً کمی بزرگ‌تر از منظومه شمسی ماست.

با افزایش جرم این پیش‌ستاره، در‌نهایت به یک ستاره رشته اصلی تبدیل می‌شود، در هسته خود فرو می‌ریزد و فرایند همجوشی هسته‌ای را شروع می‌کند.

منبع دیجیاتو
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.