«منشأ خانواده، مالکیت خصوصی و دولت» رساله‌ای درباره مراحل تکامل نهادهای اجتماعی مختلف

0 0

به گزارش گروه فرهنگ و هنر خبرگزاری برنا، فریدریش انگلس در کتاب «منشأ خانواده، مالکیت خصوصی و دولت»، ماتریالیسم تاریخی را برای بررسی شکل‌گیری و تحولات خانواده و پدید آمدن دولت به‌کار می‌گیرد. کتاب تا قسمتی برپایهٔ یادداشت‌های کارل مارکس بر کتاب جامعهٔ باستان اثر لویس مورگان نوشته شده‌است.

خانواده، مالکیت خصوصی و دولت- نهادهای بنیادین جامعه سرمایه داری- نه طبیعی هستند و نه ابدی. آن ها محصول شرایط اقتصادی و اجتماعی خاصی هستند.

فردریش انگلس که همراه با کارل مارکس، از بنیان گذاران جنبش کارگری در عصر جدید بود، تکامل این نهادها را از طلوع جامعه طبقاتی تا به امروز ردیابی میکند.

او نشان میدهد که ستم کشیدگی زن، به مثابه یک جنسیت، چگونه با پیدایش و رشد مالکیت خصوصی شروع میشود و اینکه پیدایش و رشد طبقه کارگر مدرن چگونه مدرن چگونه پایه های مادی برای ختم آن ستم را به وجود می آورد.

این چاپ اثر بدیع فردریک انگلس، شامل مقدمه ای از اولین رید، نویسنده کتاب سیر تکامل زن است.

فصل اول کتاب به «دوران‌های ماقبل تاریخی فرهنگ» می‌پردازد و دوره‌های «توحش» و «بربریت» را بررسی می‌کند.

فصل دوم کتاب به «خانواده» پرداخته و از بخش‌های «خانوادهٔ همخون، «خانوادهٔ پونالوائی»، «خانوادهٔ یارگیر»، «خانوادهٔ تک‌همسر» تشکیل می‌شود.

فصل‌های سوم تا نهم کتاب به «تیرهٔ ایروکوئی، تیرهٔ یونانی، پیدایش دولت آتن، تیره و دولت در روم، تیره در میان سلتی‌ها و ژرمن‌ها، تشکیل دولت میان ژرمن‌ها، بربریت و تمدن» اختصاص دارند.

پیوست کتاب شامل «یک مورد تازه‌کشف‌شده از ازدواج گروهی» است.

مترجم در معرفی این کتاب آورده است” : «منشا خانواده مالکیت خصوصی و دولت» از کتب مهم در زمینه ماتریالیسم تاریخی است و در حقیقت مهم‌ترین کتابی است که گام به گام مراحل تشکیل خانواده و خانوار و گسترش آنها و تقسیم ناگزیر آنها را ابتدا به صورت افقی و سپس به صورت عمودی و طبقاتی دنبال می‌کند و پیدایش نهادهایی را که در تکامل خود منجر به تاسیس دولت شد تا بتواند سلسله مراتب به وجود آمده را حفظ کند پی می‌گیرد…این کتاب هم به عنوان یک کتاب تشریحی در مورد ماتریالیسم تاریخی قابل تعمق است و هم به منزله یک رساله روش‌شناسی .” عناوین فصل‌های کتاب نیز بدین قرار است1 : دوران ماقبل تاریخی فرهنگ، 2 خانواده، 3 تیره ایروکویی، 4 تیره یونانی، 5 پیدایش دولت آتن، 6 تیره و دولت در روم، 7 تیره در میان سلتی‌ها و ژرمن‌ها، 8 تشکیل دولت میان ژرمن‌ها، 9 بربریت و تمدن.

انتهای پیام //

منبع برنا
از طريق اخبارهاب
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.