نسبت چکهای برگشتی به مبادله شده زیر 10 درصد ماند

0 2

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مطابق آمار بانک مرکزی، در مهر ماه سال 1400 و در کل کشور، 5.4 میلیون فقره چک به ارزش 200.5 هزار میلیارد تومان مبادله شده که از این میان، سهم چک­های برگشتی برابر با 476 هزار فقره چک به ارزش 26.2 هزار میلیارد تومان بوده است. از این رو، نسبت تعداد و ارزش چک­های برگشتی به مبادله ­شده در مهر ماه امسال به ترتیب برابر با 8.8 درصد و 13 درصد شده است.

البته آمار مربوط به شهریور ماه سال 1400 نشان می­دهد که در ماه گذشته، 7.3 میلیون فقره چک به ارزش 249.9 هزار میلیارد تومان مبادله شده بود که از این بین، 709 هزار فقره به ارزش 31.4  هزار میلیارد تومان برگشت خورده بود. بنابراین نسبت تعداد و ارزش چک­های برگشتی به مبادله شده در ماه قبل به ترتیب برابر با 9.7  درصد و 12.6 درصد بوده است.

با مقایسه آمار مهر ماه و شهریور ماه امسال، مشاهده می­شود که نسبت تعداد چک­های برگشتی به مبادله ­شده با کاهش 9.3 درصدی و نسبت ارزش چک­های برگشتی به مبادله­ شده با افزایش 3 درصدی همراه شده است.

همچنین، از ابتدای سال 1400 تا پایان مهر ماه، در مجموع 48.1 میلیون فقره چک به ارزش 1410.7 هزار میلیارد تومان مبادله شده که 4.499 میلیون فقره چک به ارزش 177.4 هزار میلیارد تومان برگشت خورده است. بنابراین از ابتدای امسال تا پایان مهرماه، نسبت تعداد و ارزش چک­های برگشتی به مبادله­ شده به ترتیب برابر با 9.4 درصد و 12.6 درصد شده است.

از طرف دیگر در این بازه زمانی در سال 1399 نیز مطابق آمار بانک مرکزی، هر دو نسبت تعداد و ارزش چک­های برگشتی به مبادله­ شده برابر با 11 درصد بوده است.

در نتیجه با مقایسه 7 ماهه ابتدایی سال 1399 و 7 ماهه ابتدایی سال 1400، نسبت تعداد چک­های برگشتی به مبادله ­شده با کاهش 13.5 درصدی و نسبت ارزش چک­های برگشتی به مبادله شده با افزایش 14 درصدی همراه بوده است.

انتهای پیام/

منبع تسنیم
از طريق اخبارهاب
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.