مدیر برنامه هایت را عوض کن تا فسخ قراردادت را بدهم!

0 0

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از مدیران فوتبالی که همواره به دلیل برخی رفتارهای مدیریتی‌اش مورد توجه قرار گرفته می‌گرفت، این بار شرط عجیبی را برای فسخ قرارداد با یک بازیکن جوان و انتقال وی به تیمی مدعی طرح کرد. شرط آقای مدیرعامل برای بازیکن جوان این بود؛ مدیر برنامه ات را عوض کن؛ سپس فسخ بگیر!

این بازیکن جوان که فصل گذشته در سطح یک پدیده خود را مطرح کرد، مورد توجه یکی از تیم‌های بزرگ و مدعی قرار گرفته بود. این بازیکن جوان به منظور عقد قرارداد با باشگاه جدید، ناچار به اخذ رضایت از باشگاه قبلی بود که با شرط عجیب مدیرعامل مواجه شد.

این مدیرعامل ارائه فسخ قرارداد به بازیکن جوان تیمش را مشروط به عقد قرارداد با یک مدیر برنامه خاص دانست و تا زمانی که آن مدیر برنامه برای دریافت رضایت و فسخ مراجعه نکرد، حاضر به جدایی بازیکن جوانش نشد.

بازیکن مزبور که در آستانه یک انتقال خوب به تیمی مطرح قرار داشت، حاضر شد به این شرط مدیرعامل تن داده و پس از تغییر مدیر برنامه‌اش توانست از باشگاه قبلی جدا شده و به باشگاه جدید بپیوندد.

منبع مهرنیوز
از طريق اخبارهاب
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.